การตลาดแบบย้อนภาพจำ Nostalgia Marketing คืออะไร และต่างจาก Retro Marketing อย่างไร

การโฆษณาของสินค้าหลายแบรนด์ ๆ ที่ผ่านมา มีการหยิบกลยุทธ์การตลาดแบบ Nostalgia Marketing มาใช้กันมากขึ้น รวมถึงการตลาดแบบ Retro Marketing การตลาดแบบย้อนยุค กลยุทธ์การตลาดแบบ Nostalgia Marketing และ Retro Marketing ต่างกันยังไง Nostalgia Marketing คือ การตลาดแบบย้อนภาพจำ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้หลักจิตวิทยา แนวคิดเชิงบวก มุ่งเน้นความคุ้นเคยจากอดีตที่ผ่านประสบการณ์โดยตรงของกลุ่มลูกค้า ทั้ง สิ่งของ สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ในอดีต นำมาเชื่อมโยงเข้ากับแบรนด์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายประทับใจ เพราะได้ย้อนถึงความทรงจำเก่า ๆ รู้สึกคิดถึง และเกิดความโหยหา  Retro Marketing คืออะไร  Retro Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดแบบย้อนยุค โดยแบรนด์จะนำสินค้าหรือบริการที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มาปัดฝุ่น แล้วรีเมคขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้กลับมามีกระแสขึ้นอีกครั้ง โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าไว้เหมือนเดิม เพื่อปลุกความประทับใจในอดีตของกลุ่มลูกค้าย้อนคืนกลับมา เช่น ผ้าสไตล์ย้อนยุค กล้องฟิล์ม น้ำจรวด ไอติมโบราณ หรือ […]