การตรวจ DNA บอกอะไรได้บ้าง มีกี่วิธี และใครบ้างที่ควรตรวจดีเอ็นเอ

เรามักจะได้ยินการตรวจ DNA พิสูจน์บุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการสืบคดีต่าง ๆ หรือเพื่อชี้ชัดถึงสถานะ ความสัมพันธ์ทางสายเลือด การตรวจ DNA พ่อลูก ซึ่งจริง ๆ แล้ว ระบบทางการแพทย์ประเภทนี้ สามารถที่จะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคต่าง ๆ  และยังช่วยให้รู้ถึงพรสวรรค์ และความเป็นตัวตนของตัวเองได้มากขึ้น  DNA คืออะไร  DNA หรือ Deoxyribonucleic acid คือ สารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ในรูปของโครโมโซมที่มีลักษณะเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียน โดยมีกรดนิวคลิอิกอยู่ภายใน ใช้จำลองลักษณะทางกายภาพ ทั้งภายนอกและภายในร่างกาย โดยลักษณะบางอย่างบน DNA สามารถสืบทอดส่งไปยังรุ่นต่อไปได้ ทำให้ลูกหลานมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนรุ่นก่อน ทั้งทางกายภาพ หรือแม้แต่ภาวะโรคต่าง ๆ การตรวจ DNA จึงสามารถช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือบอกได้ว่าผู้ตรวจกำลังเป็นโรคอะไรอยู่ การตรวจ DNA บอกอะไรได้บ้าง  นอกจากจะใช้ตรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลแล้ว ข้อดีของการตรวจ DNA ยังมีอีกหลายประการ ดังนี้  1. ช่วยให้วางแผนการกินได้อย่างเหมาะสม  หลังจากที่ตรวจ dna จะทำให้คนตรวจรู้ถึงระบบการเผาผลาญของร่างกายตัวเองเป็นอย่างไร […]