โรค Conduct Disorder พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในเด็กและวัยรุ่น ปัญหาสังคมที่เริ่มต้นจากครอบครัว

“ลูกของคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน” เป็นวลีที่ได้ยินกันบ่อย ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น ยิ่งถ้าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง จนเข้าข่ายป่วยด้วยโรคพฤติกรรมอันธพาล อาจสร้างความเสียหายต่อสังคมและคนรอบข้างได้อย่างมหาศาล โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน  โรคพฤติกรรมอันธพาลคืออะไร โรคพฤติกรรมอันธพาล หรือ โรคพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ภาษาอังกฤษเรียกว่า โรค Conduct Disorder คือ ความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว ค่อนไปทางอันธพาล ส่วนใหญ่จะพบในวัยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป และวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 21 ปี  ผู้ป่วยจะมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ผิดวินัย ทำลายข้าวของ โกหกเป็นนิสัย ชอบละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมทั้งพฤติกรรมต่อต้านสังคม  บางครั้ง พฤติกรรมดังกล่าวในวัยเด็กเล็ก ที่อยู่ในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโต อาจถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมการเอาแต่ใจของเด็กเป็นปกติ แต่ที่จริง อาการแสดงออกเหล่านั้น อาจกำลังฟ้องว่าเด็กกำลังเข้าข่ายป่วยด้วยโรคพฤติกรรมเกเรก้าวร้าว หรือ โรค Conduct Disorder และหากปล่อยไว้เป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการรักษา ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเด็ก รวมไปถึงคนรอบข้างและสังคม โรค Conduct Disorder สาเหตุเกิดมาจากอะไร  ทางการแพทย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุหลัก ๆ […]