นำเทรนด์ก่อนใคร สีใดคือ Pantone เทรนด์สี ปี 2024

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน “สี” มีอิทธิพลต่อชีวิตหลายด้าน ไม่เพียงแค่ในหลักทางความเชื่อ หรือ เฉพาะในสังคมไทย แต่ในทางวิทยาศาสตร์ สีแต่ละสี มีผลทางอารมณ์ ช่วยกระตุ้นหรือบรรเทาความรู้สึกที่แตกต่างกันไป และอิทธิพลของสีก็อยู่ในระดับสากลเลยทีเดียว